แบบสอบถาม(EIT) ในการประเมิน ITA ของอบต.ห้วยยางขาม ประจำปีงบประมาณ 2561

แบบสอบถาม(EIT) ในการประเมิน ITA ของอบต.ห้วยยางขาม ประจำปีงบประมาณ 2561/การเข้าระบบผ่าน URL และ QR CODE ด้านล่างนี้

หรือ
https://itas.nacc.go.th/go/eit/pmcj4a

Scroll Up