เวทีทำความเข้าใจการจัดเก็บข้อมูลพื้นฐาน 7 ประการ ด้านระดับบุคคลและครอบครัว (TCNAP)

เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2563 เวลา 09.00 น. ว่าที่ร้อยตรีเสถียร เวียงลอ นายกอบต.ห้วยยางขาม เป็นประธานในพิธีเปิดเวทีทำความเข้าใจการจัดเก็บข้อมูลพื้นฐาน 7 ประการ ด้านระดับบุคคลและครอบครัว (TCNAP) ณ อาคารสโมสรม่อนหินเขียว โดยมีตัวแทน อสม.แต่ละหมู่บ้านในเขตตำบลห้วยยางขาม จำนวนทั้ง 11 หมู่บ้านเข้าร่วมกิจกรรม #สสส. #สำนักปลัด #งานประชาสัมพันธ์

Scroll Up