เด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กจำหน่ายผักปลอดสาร

เมื่อวันศุกร์ ที่ 3 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 10.00 น. ภายใต้การอำนวยการของ นายสมคิด คิดดี นายกอบต.ห้วยยางขาม ให้กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม โดยศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ได้นำผักสวนครัวปลอดสารพิษที่สอนให้นักเรียนรู้จักตั้งแต่ขั้นตอนการปลูก การดูแลและวันนี้เป็นขั้นตอนการจำหน่ายหารายได้ โดยได้นำมาจำหน่ายให้พนักงานอบต.ห้วยยางขาม เด็กนักเรียนมีความสุขกับกิจกรรมนี้เป็นอย่างมาก

ติดต่อเรา