พิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติและถวายพระพรชัยมงคล

เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2561 เวลา 15.00 น. ว่าที่ร้อยตรีเสถียร เวียงลอ นายกอบต.ห้วยยางขาม นำคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาอบต. พนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง เข้าร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติและถวายพระพรชัยมงคล แด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชการที่ 9 ณ วัดห้วยยางขาม อ.จุน จ.พะเยา พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการอำเภอจุน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชน คณะครู นักเรียนโรงเรียนบ้านยางขาม และประชาชนตำบลห้วยยางขาม ในการนี้ เรืออากาศตรีอดุลย์ พรหมวาทย์ นายอำเภอจุน เป็นประธานในพิธี

Facebook Comments

Scroll Up