สำรวจถนนเสียหายเนื่องจากท่อระบายน้ำอุดตัน ม.3

เมื่อวันจันทร์ ที่ 19 กันยายน 2565 เวลา 10.00 น. นายสมคิด คิดดี นายกอบต.ห้วยยางขาม ได้รับการประสานจากสมาชิกสภาอบต.ห้วยยางขาม หมู่ที่ 3 บ้านดงเคียน ว่าท่อระบายน้ำอุดตันทำให้ถนนในหมู่บ้านเสียหาย 2 จุด จึงได้มอบหมายให้นายพล นาโก รองนายกอบต.ห้วยยางขาม สั่งการให้งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักปลัด ออกปฏิบัติงานทันที เพื่อสำรวจและวางท่อคอนกรีตเสริมเหล็กแก้ไขปัญหาทางระบายน้ำอุดตันดังกล่าวต่อไป #งานป้องกันฯ #สำนักปลัด #งานประชาสัมพันธ์