วันท้องถิ่นไทย ประจำปี 2562

เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2562 เวลา 09.30 น. อบต.ห้วยยางขาม จัดงานวันท้องถิ่นไทย ประจำปี 2562 ขึ้น ณ ห้องประชุมสภาอบต.ห้วยยางขาม ในช่วงเช้าทำพิธีทำบุญตักบาตร พระสงฆ์ 9 รูป โดยมีนายธนกร ขัติยศ กำนันตำบลห้วยยางขาม เป็นประธานในุพิธี เจริญพระพุทธมนต์ ต่อมาในเวลา 11.00 น. ว่าที่ร้อยตรีเสถียร เวียงลอ นายกอบต.ห้วยยางขาม เป็นประธานในพิธีถวายราชสักการะพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวฯ เนื่องในวันท้องถิ่นไทย ประจำปี 2562 โดยวางพานพุ่มดอกไม้สด จุดธูปเทียนเครื่องทองน้อย และกล่าวถวายราชสดุดี ต่อมานายสมจิต ไชยมงคล ประธานสภาอบต.ห้วยยางขาม อ่านสารรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย หลังจากนั้น นายกอบต.ห้วยยางขาม ปลัดอบต.ห้วยยางขาม กล่าวทักทายปราศรัย และถ่ายภาพร่วมกัน เป็นอันเสร็จพิธี #งานรัฐพิธี #งานประชาสัมพันธ์ #สำนักปลัด

Facebook Comments

Scroll Up