วันที่ 5 ธันวาคม 2561

เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม 2561 เวลา 08.00 น. ว่าที่ร้อยตรีเสถียร เวียงลอ นายกอบต.ห้วยยางขาม มอบหมายให้ นายธีร์ธวัช ปิงสุแสน รองนายกอบต.ห้วยยางขาม เป็นผู้ประกอบ วิธีวางพานพุ่มราชสักการะ เนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ณ หอประชุมอำเภอจุน ร่วมกับหน่วยงานส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ และกลุ่มองค์กรต่าง โดย เรืออากาศตรีอดุลย์ พรหมวาทย์ นายอำเภอจุน เป็นประธานในพิธี
ติดตามชมภาพข่าว คลิก https://www.facebook.com/media/set/?set=a.1942022752559100&type=1&l=9c67835ceb

Facebook Comments

Scroll Up