ร่วมปั่นจักรยานต้อนรับลมหนาว ส่งเสริมการออกกำลังกาย

ร่วมปั่นจักรยานต้อนรับลมหนาว ส่งเสริมการออกกำลังกาย

เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2561 เวลา 09.00 น. ว่าที่ร้อยตรีเสถียร เวียงลอ นายกอบต.ห้วยยางขาม นำคณะผุ้บริหาร สมาชิกสภาอบต. พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง และสมาชิกอสม. ร่วมปั่นจักรยานต้อนรับลมหนาว ส่งเสริมการออกกำลังกาย ภายในถนนรอบตำบลห้วยยางขาม โดยมีระยะทางร่วม 20 กิโลเมตร #กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม#งานประชาสัมพันธ์

Facebook Comments

Scroll Up