มอบทุนสำหรับการซ่อมแซมบ้าน ตามโครงการบ้านพอเพียงชนบท

เมื่อวันอังคาร ที่ 16 พฤษภาคม 2566 เวลา 14.00 น. นายสมคิด คิดดี นายกอบต.ห้วยยางขาม พร้อมด้วยรองนายกอบต. พนักงานส่วนตำบลห้วยยางขาม มอบทุนสำหรับการซ่อมแซมบ้าน ตามโครงการบ้านพอเพียงชนบท ปี 2566 โดยสภาองค์กรชุมชนตำบลห้วยยางขาม งบประมาณ 20,000 บาท รายนางย่น ใจไหว บ้านเลขที่ 55 หมู่ 11 และองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยางขาม โดยกองสวัสดิการชุมชน มอบทุนอีก 1,000 บาท จากกองทุนสวัสดิการตำบลห้วยยางขาม

 

ติดต่อเรา