พิธีวางพานพุ่มถวายราชสักการะและจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล

เมื่อวันที่ 3 มิถุนายน 2562 เวลา 18.00 น. ว่าที่ร้อยตรีเสถียร เวียงลอ นายกอบต.ห้วยยางขาม มอบหมายให้จ่าสิบเอกสว่าง ธนะวงค์ รองนายกอบต.ห้วยยางขาม นำคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง เข้าร่วมพิธีวางพานพุ่มถวายราชสักการะ และจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี วันที่ 3 มิ.ย. ณ หอประชุมอำเภอจุน ในการนี้ เรืออากาศตรีอดุลย์ พรหมวาทย์ นายอำเภอจุน เป็นประธานในพิธี โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ พ่อค้า ประชาชน และจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. เข้าร่วมพิธี #งานประชาสัมพันธ์   

คลิกชมภาพ>>>

https://www.facebook.com/pg/huayyangkham/photos/?tab=album&album_id=2199094213518618&__xts__%5B0%5D=68.ARC7Lt4HSY2LspjxvBJPWbo2YXMcWVW8uu_x–ECo9XlTFQrZSAsTRKk0hc5ioctXFDojneHdLeah4cazW5uw7YfEMgMRFUF-klkSC198B6CyBB1Sld9ltb6oomnkfeGOTy7GZKeVWJ4OkIh3mfdnGeZRQTcJxxmAgJHfIJtnhgcMBtedFUM16IA6_kvSaDqy57UOSBXSVobpKRGuA4TEAEVGfI63U_bTr5Q9SUp8ni9kQvzF7lkROBd1qRrKXYYYAayvQah1E1dUFKeb0dYpYrTFFtuxht4GXGVcvL-kfrtFVncTaSjyqmOfS-gLWxY8qwrTXKblEJo6XdWTV7vo9C1vxkGftm-wzz5AZ1bIs52ThLgYZe8mqM760XqiDIgLBBRRVlMh6_E8cLPk5O5h9QcB7BOHPAfPBH78Bs-QiwkUgt9NGBd6AZxuXkuMI8D8OcYX2si7y6L8Ls4KR5-&__tn__=-UC-R

Facebook Comments

Scroll Up