พิธีวางพวงมาลา วันปิยมหาราช 2565

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 23 ตุลาคม 2565 เวลา 7:00 น. นายสมคิด คิดดี นายกอบต.ห้วยยางขาม มอบหมายให้นายพล นาโก รองนายกอบต.ห้วยยางขาม นำพนักงานส่วนตำบลพนักงานจ้างและลูกจ้าง เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลาเนื่องในวันปิยมหาราชประจำปี 2565 ณ ที่ว่าการอำเภอจุน ร่วมกับส่วนราชการต่าง ๆ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจและหน่วยงานในอำเภอจุน ในการนี้ นายจรินทร์ เก่งสงวนสิทธิ์ นายอำเภอจุน ได้ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเมื่อวันอาทิตย์ที่ 23 ตุลาคม 2565 เวลา 7:00 น. นายสมคิด คิดดี นายกอบต.ห้วยยางขาม มอบหมายให้นายพล นาโก รองนายกอบต.ห้วยยางขาม นำพนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้างและลูกจ้าง เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลาเนื่องในวันปิยมหาราชประจำปี 2565 ณ ที่ว่าการอำเภอจุน ร่วมกับส่วนราชการต่าง ๆ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจและหน่วยงานในอำเภอจุน ในการนี้ นายจรินทร์ เก่งสงวนสิทธิ์ นายอำเภอจุน ได้ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี