พิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล 3 มิถุนายน 2562

เมื่อวันที่ 3 มิถุนายน 2562 เวลา 08.00 น. ว่าที่ร้อยตรีเสถียร เวียงลอ นายกอบต.ห้วยยางขาม มอบหมายให้พนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง เข้าร่วมพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี วันที่ 3 มิ.ย. ณ หอประชุมอำเภอจุน ในการนี้ เรืออากาศตรีอดุลย์ พรหมวาทย์ นายอำเภอจุน เป็นประธานในพิธี โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ พ่อค้า ประชาชน และจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. เข้าร่วมพิธี #งานประชาสัมพันธ์

Facebook Comments

Scroll Up