พิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคลและมอบเกียรติบัตรแม่ดีเด่น

เมื่อวันที่ 12 สิงหาคม 2562 เวลา 09.00 น. ว่าที่ร้อยตรีเสถียร เวียงลอ นายกอบต.ห้วยยางขาม มอบหมายให้พนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง เข้าร่วมพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ประจำปี พ.ศ.2562 ณ หอประชุม 50 ปี อำเภอจุน ร่วมกับองค์กรต่างๆ ในการนี้ เรืออากาศตรีอดุลย์ พรหมวาทย์ นายอำเภอจุน เป็นประธากนในพิธี พร้อมมอบเกียรติบัตรแก่แม่ดีเด่นอำเภอจุน โดยนางนวน อินสุวรรณ์ แม่ดีเด่นจากตำบลห้วยยางขาม ได้รับการคัดเลือกเป็นแม่ดีเด่นประเภทแม่ผู้บำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคม #งานประชาสัมพันธ์    คลิกดูภาพทั้งหมด >>>

https://www.facebook.com/pg/huayyangkham/photos/?tab=album&album_id=2316446428450062&__xts__%5B0%5D=68.ARC0OrK2rlFstz14bddSgW7gNMPkAaqyyMtlR_u9YiuxTs62Rqczu5Q9p81MVmcg9fbO6qrA5NtR-ufYkZ-a1E8Lcu94IMSOBZE5RrtpMPi2SVD_OJLQ05OiWyseuyg7U_KGvJpiNhrwam3ykwpkkjRt8ukpVcHIBNCPfdg3JqiWYX0sAmB20-m1ILrH7VzWC9Cmd-WgOsdGgsR4-h6dWDYjrCCckvwyEWtdX-3SnDh9VQTGhZUJcky21_YDYqFMqi1UmHlH6PWjvKYqPBzr2e1eB3qf3CIVPNCaGkxY8Gk7F8ciCF5l2njRqy4D0CKZ_q8psOQ4nAMDiujPkB2G5tw9MAl1qZrv4zf8UtogGTCE3It14wwKCMw1N236x4Z4VYssRskr7oEwzs2uUYZw81iPr7uUUKoVyeHLY6o276amGddWZNKEC8ZGVL8jMSIZvqhF9Fn5sGpnO9Dw646U&__tn__=-UC-R

Facebook Comments

Scroll Up