พิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเฉลิมพระเกียรติฯ

เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2562 เวลา 13.00 น. ว่าที่ร้อยตรีเสถียร เวียงลอ นายกอบต.ห้วยยางขาม พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาอบต. กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุม พนักงานส่วนตำบล และประชาชนตำบลห้วยยางขาม เข้าร่วมพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ โดยนายวุฒิชัย เสาวโกมุท รองผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา เป็นประธานในพิธี โดยเรืออากาศตรีอดุลย์ พรหมวาทย์ นายอำเภอจุน และประมงจังหวัดพะเยา เป็นเกียรติเข้าร่วมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ จำนวน 200,000 ตัว ณ อ่างเก็บน้ำห้วยยางขาม #งานประชาสัมพันธ์ ถ่ายภาพโดย…. อานนท์ บัวหลวง 

คลิก>>>

https://www.facebook.com/profile.php?id=100004127040917&sk=media_set&set=a.1415340371946851&type=3

Facebook Comments

Scroll Up