พัฒนาอ่างเก็บน้ำห้วยยางขาม รองรับฤดูกาลชมนกยูง

เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2563 เวลา 09.00 น. ว่าที่ร้อยตรีเสถียร เวียงลอ นายกอบต.ห้วยยางขาม มอบหมายให้นายธันวรัตน์ อินสุวรรณ์ นักประชาสัมพันธ์ ผู้รับผิดชอบงานส่งเสริมการท่องเที่ยว ประสานความร่วมมือกับนายหลักชัย บุดดีคำ ผู้ใหญ่บ้านดงเคียน หมู่ที่ 3 สมาชิกสภาอบต. และผู้นำชุมชน นำพี่น้องประชาชนบ้านดงเคียน ร่วมกันพัฒนาอ่างเก็บน้ำห้วยยางขาม โดยการปรับภูมิทัศน์รอบอ่างเก็บน้ำห้วยยางขาม ให้มีความสะอาด เรียบร้อย สวยงาม พร้อมต้อนรับนักท่องเที่ยวที่จะมาชมนกยูงที่ข่วงนกยูงอ่างเก็บน้ำห้วยยางขาม ในช่วงเทศกาลชมนกยูงประจำปี พ.ศ.2563-2564 นี้ #งานส่งเสริมการท่องเที่ยว #งานประชาสัมพันธ์ #Adminอ๋า

คลิกชมภาพ https://www.facebook.com/pg/huayyangkham/photos/?tab=album&album_id=3350893488338679

Scroll Up