พัฒนาสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ

เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2562 ว่าที่ร้อยตรีเสถียร เวียงลอ นายกอบต.ห้วยยางขาม มอบหมายให้นายธีร์ธวัช ปิงสุแสน รองนายกอบต.ห้วยยางขาม นำพนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง ร่วมกันปลูกต้นไม้ ดอกไม้ ปรับพื้นที่ ตามโครงการสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ณ ที่ดินสาธารณะข้างวัดห้วยเกี๋ยง หมู่ที่ 5 ซึ่งจะได้มีการพัฒนา ตกแต่ง ให้เป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ ประกอบกิจกรรมต่างๆ และออกกำลังกาย ของประชาชน ต่อไป #งานประชาสัมพันธ์ #Admin

คลิกชมภาพ>>>https://www.facebook.com/pg/huayyangkham/photos/?tab=album&album_id=2436334729794564&__xts__%5B0%5D=68.ARBYWkLxJhtGB_bQ5e2U4gmNCMO9V7aO7n30Np7HdJOSrwHOEHXIhmLWnHkQR73tVXFoxig9x1-kbSWhexZwoOS7A8V5vdlbRKDrOMCWwgNSD8V1ik5yFkcKxyXJYMrydJgRS6g_3IxeeNNbLhaoqaYw6jsUV0wA8psyBUSJ7WmfMAxEnBIM3XteZAaq6smpUxQVSAMRWsA-0pQB_EzXVSbqwXt_B3iHH7QPKq9tqLUBBV0Z05fBo1XqyPH5joj3O61zIsFSZWGzog3hBDCZeavLurEvjsOuh2ixiQSrIkO69ADp102u9MhDceBCClyZGtB0l7QBFvd6sxgkDXz7ZOhyRw&__tn__=-UC-R

Facebook Comments

Scroll Up