พัฒนาช่วงนกยูง

 

เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2563 ว่าที่ร้อยตรีเสถียร เวียงลอ นายกอบต.ห้วยยางขาม ร่วมกับ นายหลักชัย บุดดีคำ ผู้ใหญ่บ้านดงเคียน หมู่ที่ 3 ต.ห้วยยางขาม อ.จุน จ.พะเยา และคณะกรรมการหมู่บ้าน พัฒนาช่วงนกยูงอ่างเก็บน้ำห้วยยางขาม ตามโครงการแปลงพืชอาหารสัตว์ โดยนำรถไถปรับพื้นที่ช่วงนกยูงและหว่านเมล็ดธัญพืชเพื่อให้นกยูงและสัตว์ป่าได้มีที่หากิน ไม่ไปรบกวนผลิตผลทางการเกษตรของเกษตรกรในพื้นที่ หบังจากนี้จะได้ดำเนินการสร้างซุ้มส่องนกยูงสำหรับนักท่องเที่ยวต่อไป…ภาพโดย ธนกฤต ไชยมงคล #งานส่งเสริมการท่องเที่ยว #งานประชาสัมพันธ์ #สำนักปลัด #adminอ๋า

Scroll Up