ผลสรุปการรับฟังและแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับโครงการบริหารจัดการขยะ

สรุปผลการรับฟังและแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับโครงการบริหารจัดการขยะโดยใช้เตาเผาขยะ ในพื้นที่ตำบลห้วยยางขาม

 

Scroll Up