ปรับปรุงห้องน้ำหอประชุมสโมสรม่อนหินเขียว

เมื่อวันอังคาร ที่ 7 พฤศจิกายน 2566 นายสมคิด คิดดี นายกอบต.ห้วยยางขาม นำพนักงานจ้างชาย ร่วมกันดำเนินการก่อสร้างหลังคาห้องน้ำหอประชุมสโมสรม่อนหินเขียว พร้อมปรับปรุงห้องน้ำให้รองรับการใช้งานได้โดยสะดวก มีผู้ร่วมปฏิบัติงาน 10 คน

 

ติดต่อเรา