ประเมินคัดเลือกชมรมผู้สูงอายุ

เมื่อวันพุธ ที่ 10 สิงหาคม 2565 เวลา 09.00 น. นายสมคิด คิดดี นายกอบต.ห้วยยางขาม พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาอบต. และชมรมผู้สูงอายุตำบลห้วยยางขาม พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.จุน สาธารณสุขอำเภอจุน กศน. รพ.สต.ห้วยยางขาม เข้าร่วมการประเมินในการคัดเลือกชมรมผู้สูงอายุต้นแบบ โรงเรียนผู้สูงอายุต้นแบบ และผู้สูงอายุต้นแบบ 80 ปียังแจ๋ว ณ ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุตำบลห้วยยางขาม จัดโดย สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา