ประเพณีแห่เทียนพรรษา ประจำปี 2562

เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2562 ที่ผ่านมา ว่าที่ร้อยตรีเสถียร เวียงลอ นายกอบต.ห้วยยางขาม พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาอบต. กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชน พนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง ร่วมกันแห่เทียนพรรษา ไปยังหมู่บ้านจำนวน 11 หมู่บ้านในเขตตำบลห้วยยางขาม เพื่อให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในประเพณีสำคัญ และร่วมทำบุญหาทุนเพื่อการศึกษาของพระภิกษุและสามเณรทุกวัดในเขตตำบลห้วยยางขาม โดยรวบรวมเงินบริจาคได้ถึงสองหมื่นกว่าบาท และได้ถวายคณะสงฆ์ตำบลห้วยยางขาม พร้อมถวายเทียนพรรษาไว้ทุกๆวัด จำนวน 8 วัดด้วยกัน   คลิกชมภาพ >>>

https://www.facebook.com/pg/huayyangkham/photos/?tab=album&album_id=2274444882650217

Facebook Comments

Scroll Up