ประเพณีหล่อเทียนพรรษาและเปิดศูนย์เรียนรู้ฯ วัดห้วยเกี๋ยง

เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2562 เวลา 09.00 น. กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม อบต.ห้วยยางขาม ได้รับการมอบหมายจาก ว่าที่ร้อยตรีเสถียร เวียงลอ นายกอบต.ห้วยยางขาม ให้ดำเนินกิจกรรมหล่อเทียนพรรษา และเปิดศูนย์เรียนรู้ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น ณ วัดห้วยเกี๋ยง หมู่ที่ 5 ต.ห้วยยางขาม อ.จุน จ.พะเยา โดยมีเจ้าหน้าที่่วัฒนธรรมจังหวัด ผู้สูงอายุ คณะครู นักเรียน ชมรมปั่นจักรยานและประชาชนเข้าร่วมกิจกรรมอย่างเนืองแน่น   คลิกชมภาพ>>>

https://www.facebook.com/pg/huayyangkham/posts/?ref=page_internal

Scroll Up