ประชุมและปฐมนิเทศผู้ปกครองนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

เมื่อวันศุกร์ ที่ 26 พฤษภาคม 2566 เวลา 09.30 น. นายสมคิด คิดดี นายกอบต.ห้วยยางขาม เป็นประธานในการประชุมและปฐมนิเทศผู้ปกครองนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลห้วยยางขาม ประจำปีการศึกษา พ.ศ.2566 ณ ห้องประชุมสภาอบต.ห้วยยางขาม จัดโดยกองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม มีผู้ปกครองเข้าร่วมกิจกรรม จำนวนกว่า 50 คน

 

ติดต่อเรา