ประชุมสภาเด็กและเยาวชน

เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2563 เวลา 09.00 น. ว่าที่ร้อยตรีเสถียร เวียงลอ นายกอบต.ห้วยยางขาม มอบหมายให้ #กองสวัสดิการสังคม จัดประชุมใหญ่สามัญสภาเด็กและเยาวชนตำบลห้วยยางขาม ณ ห้องประชุมสภาอบต.ห้วยยางขาม
โดยภายหลังประชุม คณะสภาเด็กและเยาวชนได้ร่วมกันทำความสะอาดบริเวณวัดบุญเรือง บ้านหัวขัว หมู่ที่ 7 และร่วมกันถวายน้ำ น้ำปานะ และจตุปัจจัยไทยธรรมแด่พระสงฆ์ #กองสวัสดิการสังคม #งานประชาสัมพันธ์ #ภัทรพร…ถ่ายภาพ

Scroll Up