ประชุมปรึกษาหารือข้อราชการและแผนดำเนินงานไตรมาสแรกของปีงบประมาณพ.ศ.2567

เมื่อวันจันทร์ ที่ 6 พฤศจิกายน 2566 เวลา 14.30 น. นายสมคิด คิดดี นายกอบต.ห้วยยางขาม พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร เรียกประชุมหัวหน้าส่วนราชการ และพนักงานส่วนตำบลบางส่วน เพื่อปรึกษาหารือข้อราชการและแผนการดำเนินงานในช่วงไตรมาสแรกของปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ณ ห้องประชุมสภาอบต.ห้วยยางขาม มีผู้เข้าร่วมประชุม จำนวน 14 คน

 

ติดต่อเรา