ประชุมปรึกษาหารือการจัดงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2566

เมื่อวันพุธ ที่ 25 ตุลาคม 2566 เวลา 13.00 น. นายสมคิด คิดดี นายกอบต.ห้วยยางขาม เป็นประธานในการประชุมประชุม คณะกรรมการพัฒนาตำบล เจ้าคณะตำบลห้วยยางขาม กำนัน ผู้ใหญ่บบ้าน สมาชิกสภาอบต.ห้วยยางขาม ประธานแม่บ้าน ประธานสภาวัฒนธรม ผู้อำนวยการสถานศึกษา ผู้นำชุมชนและพนักงานส่วนตำบล เพื่อปรึกษาหารือการจัดงานประเพณีลอยกระทงประจำปี พ.ศ.2566 ณ ห้องประชุมสภาอบต.ห้วยยางขาม โดยมติที่ประชุมเห็นควรงดการจัดงานประเพณีลอยกระทงประจำปีนี้ก่อน เนื่องด้วยงบประมาณจำกัด มีผู้เข้าร่วมประชุม จำนวน 50 คน

 

ติดต่อเรา