การประชุมประชาคมหมู่บ้าน ประชาคมตำบลและการจัดทำแผนพัฒนา

เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2561 เวลา 13.00 น. ว่าที่ร้อยตรีเสถียร เวียงลอ นายกอบต.ห้วยยางขาม เป็นประธานในการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง ประชาคมหมู่บ้าน ประชาคมตำบล และการจัดทำแผนพัฒนา เพื่อพิจารณาร่างแผนพัฒนาสี่ปี ปี 2561-2564 (แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 3) ณ ห้องประชุมสภาอบต.ห้วยยางขาม จัดขึ้นโดย #งานวิเคราะห์นโยบายและแผน ซึ่งมีคณะผู้บริหาร กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ตัวแทนส่วนราชการ สมาชิกสภาอบต. และตัวแทนประชาคมในเขตตำบลห้วยยางขาม เข้าร่วมประชุม เพื่อพิจารณาร่างแผนพัฒนาสี่ปีร่วมกันโดยพร้อมเพรียง #งานวิเคราะห์นโยบายและแผน #สำนักงานปลัด #งานประชาสัมพันธ์

ติดตามชมภาพข่าวสาร  คลิก>>>  https://www.facebook.com/pg/huayyangkham/photos/?tab=album&album_id=1718581231569921

 

Facebook Comments

Scroll Up