ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับอัตราภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยางขามขอประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับอัตราภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง โดยจะเริ่มดำเนินการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างตั้งแต่เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2563 เป็นต้นไปครับ

Scroll Up