ประกาศ อบต.ห้วยยางขาม เรื่อง การขึ้นบัญชีผู้สอบคัดเลือกสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้าง ตำแหน่ง คนงานทั่วไป (คนงานไฟฟ้า)

ประกาศ อบต.ห้วยยางขาม เรื่อง การขึ้นบัญชีผู้สอบคัดเลือกสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้าง ตำแหน่ง คนงานทั่วไป (คนงานไฟฟ้า)

Scroll Up