ประกาศ อบต.ห้วยยางขาม เรื่อง การจำหน่ายพัสดุที่ชำรุด เสื่อมสภาพ

ประกาศ อบต.ห้วยยางขาม เรื่อง การจำหน่ายพัสดุที่ชำรุด เสื่อมสภาพ #งานพัสดุ #กองคลัง #admin

Facebook Comments

Scroll Up