ประกาศอบต.ห้วยยางขาม เรื่อง ประกวดราคาซื้อรถยนต์ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e bidding)

ประกาศอบต.ห้วยยางขาม เรื่อง ประกวดราคาซื้อรถยนต์ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e bidding) #งานพัสดุ #กองคลัง #งานประชาสัมพันธ์

Facebook Comments

Scroll Up