ประกาศอบต.ห้วยยางขาม เรื่อง การขึ้นบัญชีผู้สอบคัดเลือกและเลือกสรรบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้าง ตำแหน่งคนงานเกษตร

ประกาศอบต.ห้วยยางขาม เรื่อง การขึ้นบัญชีผู้สอบคัดเลือกและเลือกสรรบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้าง ตำแหน่ง คนงานเกษตร #งานบุคคล #งานประชาสัมพันธ์

Facebook Comments

Scroll Up