ประกาศอบต.ห้วยยางขาม เรื่อง การสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้าง ตำแหน่ง ผู้ดูแลเด็ก

ประกาศอบต.ห้วยยางขาม เรื่อง การสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้าง ตำแหน่ง ผู้ดูแลเด็ก #งานบุคคล #สำนักปลัด #งานประชาสัมพันธ์

Facebook Comments

Scroll Up