ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยางขาม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อรถยนต์บรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยางขาม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อรถยนต์บรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน #งานพัสดุ #กองคลัง #งานประชาสัมพันธ์

Scroll Up