ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยางขาม เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้าง ตำแหน่ง ผู้ดูแลเด็ก

Facebook Comments

Scroll Up