ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยางขาม เรื่อง ให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยางขาม (ส.ถ.1/1) และ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยางขาม (ผ.ถ.1/1)

ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยางขาม เรื่อง ให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยางขาม (ส.ถ.1/1) และ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยางขาม (ผ.ถ.1/1)
1. วันเลือกตั้ง วันอาทิตย์ ที่ 28 พฤศจิกายน 2564
2. ระยะเวลาสมัครรับเลือกตั้ง ตั้งแต่วันที่ 11 – 15 ตุลาคม 2564
ฯลฯ