ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา งานโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 11- หมู่ 5

รหัสทางหลวงท้องถิ่น พย.ถ.๗๐-๐01 สายทางบ้านห้วยยางขามกลาง หมู่ 11 ถึง บ้านห้วยเกี๋ยง หมู่ 5 ตำบลห้วยยางขาม ตำบลห้วยยางขาม อำเภอจุน จังหวัดพะเยา #งานพัสดุ #กองคลัง #งานประชาสัมพันธ์

Scroll Up