ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล.รหัสทางหลวงท้องถิ่น พย.ถ.70-007 สายบ้านห้วยยางขาม-อ่างเก็บน้ำห้วยคอกหมู หมู่ที่ 2 บ้านห้วยยางขาม

ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล.รหัสทางหลวงท้องถิ่น พย.ถ.70-007 สายบ้านห้วยยางขาม-อ่างเก็บน้ำห้วยคอกหมู หมู่ที่ 2 บ้านห้ว

ยยางขาม

Facebook Comments

Scroll Up