ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรฯ ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป

ประกาศอบต.ห้วยยางขาม เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้าง ตำแหน่ง ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป #งานบุคคล #สำนักงานปลัด #งานประชาสัมพันธ์

ประกาศอบต.ห้วยยางขาม เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้าง ตำแหน่ง ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป

Facebook Comments

Scroll Up