บรรยากาศการรับสมัครเลือกตั้งสมาชิกสภาอบต.และนายกอบต.ห้วยยางขาม วันแรก

เมื่อวันจันทร์ ที่ 11 ตุลาคม 2564 เวลา 08.00 น. นายสุขประเสริฐชัย ไชยวงค์ รองปลัดอบต.ห้วยยางขามปฏิบัติหน้าที่นายกอบต.ห้วยยางขาม และ ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำอบต.ห้วยยางขาม พร้อมด้วยประธานกรรมการการเลือกตั้งประจำอบต.ห้วยยางขาม คณะกรรมการการเลือกตั้ง และพนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง รับสมัครผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาอบต.และนายกอบต.ห้วยยางขาม วันแรก ผลการดำเนินงานในช่วงเช้าเป็นที่เรียบร้อย #งานเลือกตั้ง #สำนักปลัด #งานประชาสัมพันธ์ #adminอ๋า

คลิกชมภาพข่าว >>>  https://www.facebook.com/media/set/?vanity=huayyangkham&set=a.4324613747633310