ธนาคารน้ำใต้ดิน

เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2562 ว่าที่ร้อยตรีเสถียร เวียงลอ นายกอบต.ห้วยยางขาม ได้ดำเนินการให้ทดลองสร้างธนาคารน้ำใต้ดินขึ้นที่ ที่ทำการอบต.ห้วยยางขาม ทั้งนี้เพื่อเป็นตัวอย่างการบริหารจัดการน้ำในการป้องกันปัญหาน้ำท่วมและมีน้ำใช้ในช่วงฤดูแล้งต่อไป #งานประชาสัมพันธ์

คลิกชมภาพ >>> https://www.facebook.com/pg/huayyangkham/photos/?tab=album&album_id=2335544253206946

Facebook Comments

Scroll Up