งานศิลปวัฒนธรรม Otop และของดีอำเภอจุน

เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2562 ว่าที่ร้อยตรีเสถียร เวียงลอ นายกอบต.ห้วยยางขาม พร้อมด้วย นายธนกร ขัติยศ กำนันตำบลห้วยยางขาม นำคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชน พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง และกลุ่มแม่บ้าน พ่อบ้าน ตำบลห้วยยางขาม เข้าร่วมขบวนแห่ของดีตำบล เนื่องในงานศิลปวัฒนธรรม Otop และของดีอำเภอจุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 โดยมีหน่วนงานทั้งภาครัฐและเอกชนเข้าร่วมขบวนแห่โดยพร้อมเพรียงกัน

คลิกชมภาพ>>> https://www.facebook.com/pg/huayyangkham/photos/?tab=album&album_id=2569640463130656

Scroll Up