สำนักปลัด

นางมัธฌิมา บัวย้อย
หัวหน้าสำนักปลัด
นายยุทธพงษ์ คำแดง
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
นางขวัญดาว ไชยมงคล
นิติกร
นายธันวรัตน์ อินสุวรรณ์
นักประชาสัมพันธ์
นางสาวกฤติยา ปวงมาลัย
นักทรัพยากรบุคคล
นายณัฐพงษ์ ปงกำวงศ์
นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
นายสรอรรถ เวียงลอ
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณะภัย
นางนวพรรณ ศูนย์กลาง
เจ้าพนักงานธุรการ
นายสกลพัฒน์ ไกรเลิศ
พนักงานขับรถ
นายกฤติเดช ฝั้นคำสอน
ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป
นายพรหมมินทร์ ใจเย็น
คนงานทั่วไป
นายเกียรติ ทุ่งปราบ
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา
นายขันทอง ไชยสถาน
พนักงานดับเพลิง
นายธนกฤติ ไชยมงคล
คนงานเกษตร

459total visits,2visits today

Scroll Up