ประกาศอบต.ห้วยยางขาม เรื่อง จำหน่ายครุภัณฑ์ที่เสื่อมสภาพ และจำหน่ายครุภัณฑ์เป็นสูญ

ประกาศอบต.ห้วยยางขาม เรื่อง จำหน่ายครุภัณฑ์ที่เสื่อมสภาพ และจำหน่ายครุภัณฑ์เป็นสูญ

Facebook Comments

Scroll Up