ขอความร่วมมือสำรวจความพึงพอใจและข้อเสนอแนะของผู้รับบริการ ณ หน่วยบริการตามคู่มือประชาชนของหน่วยงานของรัฐ

💬 ทุกความเห็นมีความหมาย
สำนักงาน ก.พ.ร. ขอความร่วมมือสำรวจความพึงพอใจและข้อเสนอแนะของผู้รับบริการ ณ หน่วยบริการตามคู่มือประชาชนของหน่วยงานของรัฐ
▶️ สามารถสแกน QR code ที่ปรากฎด้านล่างนี้ หรือ https://opdc.csn.cx/
#​ทุกความเห็น​มีความหมาย
ติดต่อเรา