กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี

เมื่อวันพุธ ที่ 2 มิถุนายน 2564 เวลา 09.30 น. ว่าที่ร้อยตรีเสถียร เวียงลอ นายกอบต.ห้วยยางขาม มอบหมายให้สำนักปลัดอบต.ห้วยยางขาม จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ 3 มิถุนายน 2564 โดยจัดกิจกรรมต่าง ๆ ได้แก่ การประดับธงประจำพระองค์ ธงชาติ บริเวณสะพาน จำนวน 2 แห่ง รั้วหน้าสำนักงานอบต. การทำความสะอาดสถานที่ กิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ มีแล้วแบ่งปัน การประดับพระฉายาลักษณ์ พร้อมเครื่องราชสักการะ จุดลงนามถวายพระพร เป็นต้น มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 30 คน

Scroll Up