กิจกรรมวันปิยะมหาราช 2561

เมื่อวันที่ 23 ตุลาคม 2561 ว่าทีร้อยตรีเสถียร เวียงลอ นายกอบต.ห้วยยางขาม นำคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง เข้าร่วมกิจกรรมเนื่องในวันปิยะมหาราช โดยนายเทวา ปัญญาบุญ นายอำเภอจุน เป็นประธานในพิธีทำบุญตักบาตร พิธีวางพวงมาลาและจุดเทียนเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชการที่ 5 โดยมี หัวหน้าส่วนราชการอำเภอจุน หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน แม่บ้านมหาดไทย กาชาดอำเภอจุน ฯลฯ และพี่น้องประชาชนชาวอำเภอจุนทุกหมู่เหล่า เข้าร่วมพิธี ณ ที่ว่าการอำเภอจุน อำเภอจุน จังหวัดพะเยา  

Facebook Comments

Scroll Up