กำจัดสิ่งกีดขวางรางระบายน้ำ

เมื่อวันอังคาร ที่ 28 มิถุนายน 2565 เวลา 10.00 น. นายสมคิด คิดดี นายกอบต.ห้วยยางขาม มอบหมายให้ นายกันตภณ บัวตูม รองนายกอบต.ห้วยยางขาม และกองช่าง ออกไปตรวจการปฏิบัติงานเปิดทางระบายน้ำที่อุดตัน จนเกิดปัญหาน้ำท่วมขัง บ้านห้วยเกี๋ยง หมู่ที่ 5 ต.ห้วยยางขาม โดยได้ประสานงานกับหมวดการทางจุนก่อนหน้านี้ ตามหนังสือร้องทุกข์ร้องเรียนของประชาชน ผลการดำเนินงานเป็นที่เรียบร้อย