การแข่งขันกีฬาเยาวชนและประชาชนตำบลห้วยยางขาม ประจำปี 2563

เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2563 เวลา 09.00 น. ว่าที่ร้อยตรีเสถียร เวียงลอ นายกอบต.ห้วยยางขาม เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาเยาวชนและประชาชนตำบลห้วยยางขาม ประจำปี 2563 ณ สนามกีฬาโรงเรียนบ้านยางขาม พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาอบต. กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน คณะครู และผู้นำชุมชน ซึ่งดำเนินการจัดงานโดย #กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม กีฬาที่ดำเนินการแข่งขัน เป็นกีฬาพื้นบ้านเน้นความสนุกสนาน สามัคคี และกีฬาสากล เช่น ฟุตบอล เปตอง ตะกร้อ โดยแบ่งทีมสีออกเป็น 4 สี มีนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันทั้งสิ้น 11 หมู่บ้าน

คลิกชมภาพ >>>https://www.facebook.com/pg/huayyangkham/photos/?tab=album&album_id=2644308822330486&__xts__%5B0%5D=68.ARCcx2Vxbvx9UgdRYpUjLizQUt3eAbPLenZKNhtOFeSONw_vEy3t87N-Ez3aP6ITkKjinz677CTkE0_uJMbn-HrZBs4CPWBWuufSCFqJcRci0gAZtZc6qeVo8jNxptPOi72HRDcLZWDTv_MnDJBnKKngopn2et0a1MU21ASoIt2vpokcEnOlz0uIgO1_8eIrNPRMEUiE11yGZRSTZqj-OwNdbsQ7rp_TI-lscNUG8AP6Rr6ib6eRyLfJjFw0xohr3JVZrkr0JHvF8cpGEVzVYf97Cj1JCBQ2hD7AkayBcJhMgjqDlQtGEguDz4fXr54NJp0mOJ89XGJbU4xYQERY_VhqOaFMYyqPbuMtcS3Wtq4BNJub4x4KGdS1nSdvCNfZCniNdnEKmNLjDkm6fe_tY7xlwcO39stKxmYGEKi4ukosseIGub3CnNOIgrqQV-6n6zNdGA4JKBn2qy_1autq&__tn__=-UC-R

Facebook Comments

Scroll Up