การสร้างแบรนด์ โดย อ.ขาบ

เมื่อวันจันทร์ ที่ 2 สิงหาคม 2564 เวลา 10.00 น. ว่าที่ร้อยตรีเสถียร เวียงลอ นายกอบต.ห้วยยางขาม มอบหมายให้ นายธันวรัตน์ อินสุวรรณ์ นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ ผู้รับผิดชอบงานส่งเสริมการท่องเที่ยว ประสานความร่วมมือกับ นายหลักชัย บุดดีคำ ผู้ใหญ่บ้านดงเคียน หมู่ที่ 3 คณะกรรมการท่องเที่ยวชุมชนบ้านดงเคียน และ ดร.ฤทัยภัทร พิมลศรี อาจารย์ประจำสาขาวิชาการท่องเที่ยว คณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา และคณะนักศึกษามหาวิทยาลัยพะเยา เพื่อให้การสนับสนุน อ.ขาบ (อาจารย์สุทธิพงษ์ สุริยะ)
นักปั้นแบรนด์ธุรกิจอาหารและการเกษตรแห่ง Karb Studio
เจ้าของรางวัลออสการ์อาหารโลก Gourmand Awards ประเทศฝรั่งเศส ผลงานการออกแบบชนะเลิศอันดับที่ 1 ของโลก จำนวน 9 รางวัล
ที่เข้ามาถ่ายทำ “การเพิ่มมูลค่าอาหารด้วยศิลปะการจัดจานและการถ่ายภาพ Food Styling & Photography” ณ อ่างเก็บน้ำห้วยยางขาม เพื่อจัดทำผลงานส่งเข้าประกวด ณ ประเทศฝรั่งเศส อีกครั้ง ทั้งนี้ เพื่อเป็นการส่งเสริมผลิตภัณฑ์และของดีในชุมชนให้เป็นที่รู้จักแพร่หลาย ภายใต้แนวคิด “โลคอล (Local) สู่ เลอค่า” ภายใต้แบรนด์ #รำแพน #งานส่งเสริมการท่องเที่ยว #งานประชาสัมพันธ์ #Adminอ๋า ถ่ายภาพ+ข่าว

คลิกชมภาพ >>>

https://www.facebook.com/media/set?vanity=huayyangkham&set=a.4112533508841336

Scroll Up